Recent Acquisitions Search Results

Your query retrieved 8 records.

Sort results by:     

E-mail results to this e-mail address:    

Record: 1
Title:Tu shu qing bao xue fang fa lun / [Book]
Location: Hesburgh General Collection   Z 665 .W232 1988
Author: Wang, Chongde, 1938- 880-01
Publisher: 880-04 Beijing : Ke xue ji shu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian ke ji fa xing suo fa xing, 1988.
(Show more/less)
Subjects:

Information science.

Availability (Shows if checked out or in process)
Record: 2
Title:Jin tu xue kan. [Serial]
Location: Hesburgh General Collection   Z 671 .C45
Publisher: 880-02 Tianjin : Tianjin shi gao xiao tu shu guan gong zuo wei yuan hui
(Show more/less)
Subjects:

Library science Periodicals.

Library science China Periodicals.

Availability (Shows if checked out or in process)
Record: 3
Title:Tu shu guan xue tong xun = Tushuguanxue tongxun. [Serial]
Location: Hesburgh General Collection   Z 671 .T85
Publisher: 880-03 Beijing : Beijing tu shu guan
(Show more/less)
Subjects:

Library science Periodicals.

Libraries China Periodicals.

Availability (Shows if checked out or in process)
Record: 4
Title:Tu shu guan xue tong xun. [Serial]
Location: Hesburgh General Collection   Z 673 .C52 T8
Publisher: 880-02 Beijing : Wen Wu chu ban she, 1979-1990.
(Show more/less)
Subjects:

Libraries China Periodicals.

Library science Periodicals.

Availability (Shows if checked out or in process)
Record: 5
Title:Managing creativity : the innovative research library / [Book]
Location: Hesburgh General Collection   Z 675 .R45 J36 2016
Author: Jantz, Ronald C., author.
Publisher: Chicago : Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association, 2016.
(Show more/less)
Series:

Publications in librarianship ; no. 70

Subjects:

Research libraries Administration.

Academic libraries Administration.

Research libraries Technological innovations.

Academic libraries Technological innovations.

Organizational change.

Libraries and colleges United States.

Availability (Shows if checked out or in process)
Record: 6
Title:Mu lu xue gai lun / [Book]
Location: Hesburgh General Collection   Z 693 .M8 1982
Publisher: 880-03 Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982.
(Show more/less)
Subjects:

Cataloging.

Availability (Shows if checked out or in process)
Record: 7
Title:Tu shu bian mu ji chu zhi shi wen da / [Book]
Location: Hesburgh General Collection   Z 693 .N5 1983
Author: Ni, Bo 880-01
Publisher: 880-04 Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983.
(Show more/less)
Series:

"Tu shu guan ye wu ji chu zhi shi wen da" cong shu 880-07 4.

Subjects:

Cataloging.

Cataloging of Chinese literature.

Availability (Shows if checked out or in process)
Record: 8
Title:Zhongguo tu shu guan tu shu fen lei fa / [Book]
Location: Hesburgh General Collection   Z 696 .C64 1980
Publisher: 880-03 Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980.
(Show more/less)
Subjects:

Classification Books.

Availability (Shows if checked out or in process)