Fourth Volume - Gnomonics - I - Page 118 Fourth Volume - Gnomonics - I - Page 119
Fourth Volume - Gnomonics - I - Page 117print this selection
Fourth Volume - Gnomonics - I - Page 118 Fourth Volume - Gnomonics - I - Page 119 Fourth Volume - Gnomonics - I - Page 120print this selection